Gizlilik Politikası

 

Gizlilik Politikası en son 14 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

 

Sitemizin kullanımı kişisel verileri göstermeden mümkündür. Sitemizdeki bireysel hizmetlerin kullanımı için farklı düzenlemeler geçerli olabilir; bu durum, daha sonra ayrıca açıklanacaktır. Bir veri konusunun adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve geçerli ulusal veri koruma hükümlerine uygun olarak yapılır. Veriler, belirli bir doğal kişiye açıkça verilebildiği zaman kişiseldir. Veri koruması için yasal dayanak Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve Teledam Yasası (TMG) 'de bulunabilir. Bu Gizlilik Politikası ile tarafımızca toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Ayrıca, veri konularına bu gizlilik politikası kapsamında hakları bildirilmektedir. Uygulamamız, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, internet tabanlı veri iletimi prensipte güvenlik açıklarına sahip olabilir, böylece üçüncü tarafların erişimine karşı mutlak koruma garanti edilemez. Bu sebeple, ilgili her kişi kişisel verileri bize örneğin telefon veya posta yoluyla alternatif yollarla göndermekte serbesttir.

 

Tanımlamalar

Bu Gizlilik Politikası, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) kabul edilmesinde Avrupa Düzenleyici ve Düzenleyici Kurum tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Gizlilik politikamız, hem kamu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terminolojiyi önceden açıklamak isteriz.

Aşağıdaki şartları, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gizlilik politikasında kullanırız:

a) Kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "veri konusu" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. Doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirilerek, fiziksel, fizyolojik, ifade eden, doğal bir kişi tanımlanabilir olarak kabul edilir. Bu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir.


b) Etkilenen kişi

Etkilenen kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.

c) Işleme

İşleme, otomatikleştirilmiş prosedürlerin toplanması, toplanması, organizasyonu, organizasyonu, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, kullanılması ile veya bunlar olmadan kişisel verilerle ilgili herhangi bir işlem veya işlem dizisi anlamına gelir; sunulması, yayılması veya diğer hükmün sağlanması, mutabakat veya ilişkilendirme, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklanması.

d) İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) Profilleme

Profil oluşturma, kişisel bilgilerin, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönlerini, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel konularla ilgili yönlerini değerlendirmek, bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgilerini, güvenilirliğini, davranışını, bulunduğu yeri veya yerini saptamak veya tahmin etmek için kullandığı kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir.

f) Anonimlik

Anonimlik, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilere ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, ek bir bilgi gerekmeksizin, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atanmamış yada belirli bir veri konusuna atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir.

g) Sorumlu veya veri kontrolörü

Sorumlu ya da kontrolör, kişisel verilerin işlenmesi ve amaçlarına karar verirken, tek başına ya da başkalarıyla birlikte hareket eden gerçek ya da tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum ya da organdır. Bu tür işlemlerin amaç ve araçlarının Birlik hukuku veya Üye Devletlerin yasası tarafından belirlendiği hallerde, denetleyici veya tayinine ilişkin belirli kriterler, Birlik ya da ulusal yasalar uyarınca sağlanabilir.

h) Sözleşme işlemcisi

Sözlesme işlemcisi, kişisel verileri denetleyici adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.

i) Alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, Kişisel Verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, ajans veya diğer tüzel kişidir. Bununla birlikte, belirli bir görevle bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler veya ulusal yasalar altında kişisel veriler alabilecek yetkililer, yararlanıcı olarak kabul edilmez.

 

j) Ücüncü Sahis

Üçüncü sahis, veri konusu, kontrolör, işlemci ve denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında yetkilendirilmiş kişilerin, kişisel verileri işlemek için doğal veya tüzel kişi, kamu otoritesi, organı veya bölümüdür.

 

k) Riza

Rıza, herhangi biri tarafindan gönüllü olarak verilmiş ve açık bir biçimde, belirli bir durum için veri konusu tarafından bir açıklama ya da başka bir açıklayıcı doğrulama eylemi biçiminde ifade edilir; bu sayede, veri konusu, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine izin verdiklerini gösterir.

 

Veri Koruma Görevlisi

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki adresler aracılığıyla iletişim kurarak veri koruma görevlimize başvurun:

 

Per E-Mail: henrichs (at) interpunktion.net

Per Post: Praxis Henrichs

Christian Henrichs, Dipl.-Psych., M.Phil.

Gierather Str. 15, D-51069 Köln

Tel.: +49 (0) 221 3679648

 

Cerezler

Aynı kullanıcı / İnternet erişim sahibi tarafından teklifimizin birden çok kullanımını tanımak için çerezler olarak adlandırılan sitemizde kullanıyoruz. Çerezler, İnternet tarayıcınızın sakladığı ve bilgisayarınıza kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Web sitemizi ve tekliflerimizi optimize etmeye hizmet ederler. Bunlar çoğunlukla ziyaretinizin bitiminden sonra silinmiş olan "oturum çerezleri" dir.

Ancak, bu çerezler sizi otomatik olarak tanımak için bilgi sağlar. Bu tanıma, çerezlerde saklanan IP adresine dayanmaktadır. Bu şekilde elde edilen bilgiler, tekliflerimizi optimize etmek ve sitemize daha kolay erişim sağlamak için hizmet vermektedir. İnternet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanmasını web sitemizden herhangi bir zamanda önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilirsiniz. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu, kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

 

Sunucu Verileri

Teknik nedenlerle u.a. İnternet tarayıcınızın bize veya web alanı sağlayıcımıza ilettiği aşağıdaki veriler kaydedilir (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır):

Bu anonim veriler, sağladığınız herhangi bir kişisel bilgiden ayrı olarak saklanır ve bu nedenle belirli bir kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarılmasına izin vermez. Sitemizi ve tekliflerimizi optimize etmek için istatistiksel amaçlarla değerlendirilir.

 

SSL-Sifreleme

Bu site, güvenlik nedenleriyle SSL şifrelemesini kullanır ve bize site operatörü olarak gönderdiğiniz talepler gibi hassas içeriğin iletimini sağlar. Tarayıcının adres satırını "http: //" "https: //" ve tarayıcı hattınızdaki kilit sembolünü değiştirerek şifrelenmiş bir bağlantıyı tanıyabilirsiniz. SSL şifrelemesi etkinleştirildiyse, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

 

Google Analytics’i anonimleştirme işleviyle kullanma

"Google" olarak anılan bir web analizi hizmeti kullanıyoruz, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD, bundan sonra „Google“ olarak anilacaktir. Google Analytics, bilgisayarınızda "saklı" olarak adlandırılan "çerezler" ve metin dosyalarıni kullanır ve böylece web sitesinin kullanımının sizin tarafınızdan analiz edilmesine izin verir. IP adresiniz de dahil olmak üzere, web sitesi ziyaretinizin zamanı, yeri ve sıklığı gibi bu çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, Google’a ABD’ye gönderilir ve burada saklanır. Google Analytics'i web sitemizde bir IP anonimleştirme özelliği ile kullanıyoruz. Bu durumda, IP adresiniz zaten kısaltılacak ve dolayısıyla Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmesiz eyaletlerinde anonim hale getirilecektir. Google, sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliğimizle ilgili raporları derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sunmak için bu bilgileri kullanacaktır. Google, yasalarca gerekli olması halinde veya üçüncü tarafların Google adına bu verileri işlediği sürece bu bilgileri üçüncü taraflara da aktarabilir. Google, IP adresinizi Google tarafından sağlanan diğer verilere bağladığını iddia etmez. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Ayrıca, Google, en popüler tarayıcılar için Google'ın topladığı ve işlediği veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayan bir devre dışı bırakma seçeneği sunar. Bu seçeneği etkinleştirirseniz, web sitesi ziyareti bilgileri Google Analytics’e gönderilmez. Etkinleştirme, bilginin bize veya kullanabileceğimiz başka bir web analizi hizmetine aktarılmasını engellemez. Google'ın devre dışı bırakma seçeneği hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu seçeneği etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

 Google AdWords kullanımı

Web sitemizi tanıtmak için Google reklamcılık aracını "Google Adwords" de kullanıyoruz. Bunun bir parçası olarak, web sitemizde, "Google" adresindeki, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD,  "Dönüşüm İzleme" analiz aracını kullanıyoruz. Web sitemize bir Google reklamı ile ulaşmışsanız, bilgisayarınızda bir çerez saklanacaktır. Çerezler, İnternet tarayıcınızın sakladığı ve bilgisayarınıza kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Bu "dönüşüm çerezleri" olarak adlandırılanlar 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kişisel kimliğiniz için kullanılmaz. Web sitemizdeki belirli sayfaları ziyaret ederseniz ve çerez henüz geçerliliğini yitirmediyse, Google ve biz sizin bir kullanıcı olarak Google tarafından yerleştirilmiş reklamlarımızdan birine tıklandığınızı ve sitemize yönlendirildiğimizi fark edebiliriz.

"Dönüşüm Çerezleri" aracılığıyla elde edilen bilgiler, Google tarafından web sitemize ziyaretçi istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu istatistikler bize, reklamımızı tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve sitemizdeki hangi sayfaların daha sonra kendi kullanıcıları tarafından erişildiğini belirtir. Ancak, "Google Adwords" reklamverenler aracılığıyla biz veya başkaları, kullanıcıları kişisel olarak tanımlayan hiçbir bilgi almaz. Tarayıcınızı buna göre ayarlayarak "dönüştürme çerezleri" yüklemesini engelleyebilirsiniz; örneğin, genellikle çerezlerin otomatik olarak ayarlanmasını devre dışı bırakan veya yalnızca "googleadservices.com" alan adından yalnızca çerezleri engelleyen bir tarayıcı ayarlayarak Google aşağıdaki bağlantıdan bulunabilir: https://services.google.com/sitestats/de.html

 

Google AdSense’in kullanımı

Google AdSense'i web sitemizden kullanıyoruz. Google AdSense, reklamların dahil edilmesi için Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD'nin bir hizmetidir. Google AdSense, bilgisayarınızda bulunan "çerezler", metin dosyaları ve web sitemizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Google AdSense ayrıca sözde web işaretçileri kullanır. Bu web işaretçileri sayesinde Google, sitemizdeki trafik akışı gibi bilgileri değerlendirebilir. Bu bilgiler, IP adresinize ek olarak ve görüntülenen reklam biçimlerini izlemenin yanı sıra, Google'da ABD’ye gönderilecek, burada saklanacak ve Google tarafından diğer taraflarla paylaşılabilecektir. Ancak, Google, IP adresinizi sakladığınız diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Tarayıcınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Web sitemizi kullanarak, yukarıda açıklanan şekilde ve yukarıda belirtilen şekilde Google ile ilgili verilerin işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

 

Google Haritalar'ın kullanımı

Sitemizde, "Google" ın, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD, "Google Maps" bileşenini kullanıyoruz.

Google Haritalar her çağrıldığında, Google, Google Haritalar bileşeninin entegre edildiği sayfayı görüntülerken kullanıcı ayarlarını ve verilerini işlemek için bir çerez ayarlar. Bu çerez genellikle tarayıcıyı kapatarak silinmez, ancak siz el ile silinmedikçe belirli bir süre sonra sona erer.

Verilerinizin işlenmesine katılmıyorsanız, "Google Haritalar" hizmetini devre dışı bırakabilir ve verilerin bu şekilde Google'a iletilmesini engelleyebilirsiniz. Bunu yapmak için tarayıcınızdaki Java Script özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Ancak, bu durumda "Google Haritalar" ı kullanamayacağınızı veya yalnızca sınırlı bir düzeyde kullanamayacağınızı lütfen unutmayın. "Google Haritalar" ın kullanımı ve "Google Haritalar" aracılığıyla edinilen bilgiler Google Kullanım Şartları’na tabidir.

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

ve "Google Haritalar" için ek şartlar ve koşullar

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Java Komut Dosyası Kullanımı

Web sitemde, harici içerik ve / veya AB dışındaki verilerin işlenmesi harici sağlayıcılardan aktif Java Script içeriği kullanıyorum. Web sitemi arayarak bu harici sağlayıcılar web siteme yaptığınız ziyaret hakkında kişisel bilgiler alabilir. Bu, AB dışındaki verilerin işlenmesine izin verir. Bir java script engelleyici kullanarak, mesela Tarayıcı eklentisini 'NoScript' (www.noscript.net) kurarak veya tarayıcınızda java komut dosyasını devre dışı bırakarak bunu önleyebilirsiniz. Bu, ziyaret ettiğiniz web sitelerinde işlevsel kısıtlamalara neden olabilir.

Bu web sitesinin Google Analytics izleme kodunda IP anonimleştirmesini etkinleştirerek, IP adresiniz gönderilmeden önce Google tarafından anonim hale getirilecektir. Bu web sitesi, gat._anonymizeIp () ile ilişkili bir Google Analytics izleme kodu kullanıyor. IP adreslerinin yalnızca anonim olarak toplanmasına izin vermek için genişletildi (IP maskelemesi olarak adlandırılır). Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu web sitesini ziyaretinizi değerlendirmek, web sitesi faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek ve web sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri web sitesi operatörüne iletmek için kullanacaktır. Google Analytics’in Google Analytics’in bir parçası olarak sağladığı IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak Google çerezlerinin depolanmasını önleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayacağınızı belirtmek isterim. Ayrıca, Google tarafından toplanan bilgilerin Google tarafından oluşturulmasını engelleyebilir ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ve bu verilerin Google tarafından işlenmesiyle ilgili aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir ((http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) mevcut tarayıcıniz icin eklentisini indirmek ve yüklemek için adresini ziyaret edebilirsiniz. Google Analytics’in güvenlik ve gizlilik politikalarına şu adreste ulaşabilirsiniz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

Ayrıntılı olarak kullanıyorum:

Google: Google Inc.'den JavaScripts kodu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) sitemden indirilir. Tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirdiyseniz ve bir Java Komut Dosyası Engelleyicisi yüklemediyseniz, tarayıcınız kişisel verileri Google'a aktarabilir. Google'ın, alınan verilerle hangi verileri ilişkilendirdiğini ve Google'ın bu verileri hangi amaçla kullandığını bilmiyorum. Java Komut Dosyası Kodunun bir bütün olarak Google tarafından yürütülmesini önlemek için bir Java Komut Dosyası Engelleyicisi kurabilirsiniz.(örnegin www.noscript.net).

 

Web sitesi üzerinden iletişim

Yasal düzenlemeler nedeniyle, web sitemiz bize hızlı bir şekilde ulaşmamızı ve doğrudan bizimle iletişime geçmemizi sağlayan ve elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren bilgileri içermektedir. Etkilenen bir kişi, e-posta veya belirtilen kanallardan biriyle bize ulaşırsa, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir birey tarafından kontrolöre gönüllü olarak aktarılan bu kişisel veriler, veri konusunun işlenmesi veya teması amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü taraflara açıklanması yoktur.

 

Rutin silme ve kişisel verilerin bloke edilmesi

Kontrolör, veri konusunun kişisel verilerini, yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa direktifleri veya düzenlemeleri veya denetleyicinin yasa veya yönetmeliklerde yer alan diğer herhangi bir kanun koyucu tarafından işlenmesini ve saklanmasını sağlayacaktır.

Depolama amacının ihmal edilmesi durumunda veya Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri veya diğer ilgili yasa koyucuların öngördüğü bir depolama süresi dolduğunda, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak bloke edilir veya silinir.

 

Kişisel verilerin kullanımının doğrulanması hakkı

Her bir veri konusunun, denetçinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini teyit etmesi için Avrupa Direktif ve Düzenleyici Kurum tarafından verildiği gibi bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onay hakkını kullanmak isterse, Praxis Henrichs uygulamasına her zaman başvurabilir.

 

 

Bize kayıtlı verileriniz hakkında bilgi alma hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz bilgileri doğrulamak isterseniz, hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin bir bölümünü isteyebilirsiniz. Uygulama ekstresi ücretsizdir.


Kişisel verilerinizin düzeltilmesi hakkı

Praxis Henrichs uygulamasının sizin hakkınızda sakladığı yanlış veya eksik verileri düzeltme hakkına sahipsiniz.


Kişisel verilerinizin iptali hakkı ("unutulma hakkı")

Kişisel verilerinizin, toplandığı amaç için artık gerekli değilse silinmesini isteme hakkınız vardır. Bununla birlikte, uygulamanın doğrudan belirli bilgileri silmemize izin vermeyen Henrichs yasal yükümlülüklerine tabi olduğunu belirtmek isteriz. Bu yükümlülükler sağlık, muhasebe ve vergi yasalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizi engelleyebiliriz, böylece kanunun gerektirdiği amaçlar dışında işlem yapılmasını engelleyebiliriz.


Kişisel verilerinizin kullanımına itiraz etme hakkı

Buna ek olarak, herhangi bir sebep göstermeksizin itiraz hakkınızı dilediğiniz zaman kullanabilir ve geleceğe yönelik olarak verilmiş olan onay beyanını iptal edebilir veya iptal edebilirsiniz. İptal işlemini postayla veya e-posta yoluyla bize iletebilirsiniz. Mevcut taban oranlarına göre posta maliyetlerinden veya iletim maliyetlerinden başka hiçbir masrafa maruz kalmayacaksınız.

 

Değişikliğe tabi olanlar

Bu gizlilik politikasını, yasalardaki değişiklikleri, veri toplama ve kullanım uygulamalarımızı veya teknolojik gelişmeleri yansıtmak için istediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Politikayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Son ziyaretinizden bu yana gizlilik politikasının değişip değişmediğini kontrol edebilirsiniz, sayfanın en üstünde son güncellemenin tarihi bulunur.

 

Yetkili denetleme otoritesine itiraz hakkı

Veri koruma kanununun ihlali durumunda, ilgili kişi yetkili denetim otoritesine itiraz etme hakkına sahiptir. Veri koruma konularında yetkili denetim otoritesi, şirketimizin bulunduğu federal devletin devlet veri koruma yetkilisidir. Veri koruma memurlarının listesi ve iletişim bilgileri aşağıdaki bağlantıdan bulunabilir: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144.